SM900

PREMIUM HIGH OUTPUT STUDIO TAP

 • Mô tả sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Video
 • SM 900
  • Widths: 1/4″, 1/2″, 1″, 2″
  • Backcoated
  • Multitrack formats
  • Mastering-grade quality
  • Low print-through
  • Excellent signal-to-noise ratio
  • Wide dynamic range

Sản phẩm cùng chuyên mục

Hub

Hub

Mã sản phẩm:
0 đ
Reel

Reel

Mã sản phẩm:
0 đ
Lpr90

Lpr90

Mã sản phẩm:
0 đ
Lpr35

Lpr35

Mã sản phẩm:
0 đ

Sản phẩm đã xem

SM900

SM900

Mã sản phẩm:
0 đ